1. Homepage
  2. Renewi Haven Gent Renewi Haven GentBekijk hier de vacatures voor locatie Gent Haven

Renewi wil in Gent de circulaire plek van de haven van Gent worden.
Om dit voor elkaar te krijgen zoeken we collega's die willen bijdragen aan een duurzamere wereld.

Bekijk de vacatures 

Renewi, drijvende kracht achter de circulaire economie in Vlaanderen

“Giving new life to used materials”. Als je rondloopt op de site van Renewi, in de haven van Gent, kun je deze slagzin niet missen. Dat is onze missie! Wat betekent dit concreet? Dat we niet alleen afval willen inzamelen, maar ook nog meer willen inzetten op het winnen van waardevolle materialen om de producten van morgen te maken.

In de Gentse vestiging is onlangs een nieuwe sorteerlijn in werking gesteld. "Wie dacht dat inzamelen en sorteren gewoon een kwestie was van het afval uit een container halen en in een andere bak gooien, heeft het mis. De nieuwe sorteerlijn maakt gebruik van de modernste technologie", aldus site manager Gert Verstappen. 
“Denk maar aan plastic folies, houten balkjes of kleine stukjes metaal. Hoewel het niet mag,kunnen deze altijd bij het restafval  terechtkomen en deze kan je niet zomaar handmatig verwijderen. We hebben dus echt geavanceerde technologieën nodig, zoals artificiële intelligentie en NIR-technologie, een technologie waarbij de verschillende recycleerbare materialen herkend worden op basis van infrarood licht.” Om dit niveau te bereiken, deed Renewi grote investeringen. “De circulaire economie is momenteel in volle verandering.
De sorteerregels voor bedrijven worden steeds strenger, vooral in Vlaanderen, dat de ambitie heeft om dé Europese recyclagehub te worden. Dit was voor ons een echte stimulans om te investeren in nieuwe geavanceerde sorteerlijnen voor bedrijfsafval. Dankzij deze sorteerlijnen kunnen meer waardevolle materialen worden gerecycleerd, en wordt het werk voor de collega’s op de site ook aangenamer, ergonomischer en gezonder”, aldus Gert.

De site van Renewi aan de Moervaartkaai in de haven van Gent is een van de grootste sites van Renewi in België en een prominente recyclagehub die een belangrijke bijdrage levert aan circulariteit. “We zijn in Gent dan ook trots dat onze site als eerste gekozen werd om er een ultramoderne sorteerlijn te installeren”. Deze lijn is sinds 1 januari 2023 operationeel. Met een capaciteit van 130.000 ton zal de sorteerlijn de extra 50% materialen, die zich nog in het bedrijfsrestafval bevinden, recycleren en een nieuw leven geven.
 
De site bruist van activiteit, maar als je Gert hoort, is dat nog niet voldoende:
“We hebben de allerlaatste technologie om al dat afval te verwerken, maar we hebben ook gemotiveerde en opgeleide medewerkers nodig om de installaties draaiende te houden en zo een stukje bij te dragen aan een schonere planeet”.
 

Renewi’s Advanced Circular Economy

In 2021 werd meer dan eens duidelijk dat het code rood is voor het klimaat. Dat een circulaire economie een groot deel van de oplossing kan zijn, weten we ook al even. Circulariteit is een wereld met gesloten materialenkringlopen, waarin geen afval meer ontstaat en bestaat, een wereld waarin materialen zolang mogelijk hun maximale waarde behouden. Het is één van de manieren om de klimaatnoodsituatie aan te pakken.

In de komende jaren gaat Renewi zich daarom steeds meer ontwikkelen naar producent van herbruikbare ruwe materialen. We gaan niet langer een onderdeel zijn van het probleem (verbranden van afval -> CO2 uitstoot -> negatieve impact op het milieu) maar gaan we een onderdeel zijn van de oplossing (meer materialen recycleren -> meer ruwe duurzame grondstoffen produceren -> positieve impuls geven aan circulaire economie -> minder CO2 uitstoot -> positieve impact op het milieu en het klimaat).

De ontwikkeling hiervan komt samen in het RACE project(Renewi’s Advanced Circular Economy) en houdt in dat we een aantal van onze locaties in België gaan uitbreiden. Zo worden er op drie Renewi locaties (Gent, Puurs en Limburg) nieuwe geavanceerde sorteerlijnen geïnstalleerd. Te beginnen in Gent waar in januari 2023 de eerste lijn operationeel zal zijn. Puurs en Limburg volgen respectievelijk in het najaar van 2023 en begin 2024. We zien onszelf als de aanjager van de circulaire economie. Daarom gaan we op de nieuwe productielijnen top-technologie integreren. Hierdoor wordt het werk voor de collega's op de site aangenamer, ergonomisch en gezonder.