Werken bij ATM
  1. Homepage
  2. Part of Renewi
  3. ATM ATM

Werken bij ATM

ATM, een dochteronderneming van Renewi en is een professioneel verwerker van gevaarlijk afval. Jaarlijks verwerken we bijna 2 miljoen ton afvalstof. Maar liefst 95% van deze afvalstoffen kan weer hergebruikt worden. De belangrijkste afvalstoffen die ATM verwerkt zijn verontreinigde grond, verpakt chemisch afval, oliehoudend slib en afvalwater.

Voor de verwerking van deze afvalstromen gebruikt ATM een thermische reinigingsinstallatie, pyrolyse-installatie, slibverwerkingsinstallatie en een waterzuiveringsinstallatie. Met behulp van vrachtwagens en schepen komen de afvalstoffen bij onze vestiging aan het Hollands Diep binnen. Daarnaast reinigen en ontgassen we tankschepen in onze scheepsreiniging- en ontgassingsinstallatie.

Maatschappelijk verantwoord is zoals we bij ATM ondernemen.

We zijn niet enkel economisch gedreven, maar vooral gedreven om goed te zorgen voor onze mensen, het milieu en de maatschappij. Vanzelfsprekend dat we People, Planet en Profit evenredig beschouwen.

Wij zoeken collega’s die 24/7 het gewone ongewoon goed doen.

Een typische ATM’er is trots, trouw en vastberaden. Wij werken doorlopend aan het verhogen van het kennisniveau van onze collega’s. We besteden vele uren aan opleiding, werken continu aan kennisverrijking en koesteren onze jonge talenten.