1. Homepage
  2. Part of Renewi
  3. Tonnie - Senior Kwaliteitsmedewerker Tonnie - Senior Kwaliteitsmedewerker

Tonnie van der Maat - Senior kwaliteitsmedewerker

 

Tonnie van der Maat werkt al vanaf 1983 bij Maltha, weet alles over glasrecycling en houdt de kwaliteit van het glas nauwlettend in de gaten.

 

“Mijn functie houdt in dat ik de kwaliteit monitor van al het geproduceerde glas en van al hetinkomende glas. In de praktijk betekent dit dat we dagelijks emmers glasmonsters halen uit de bergen geproduceerd glas en die na kijken op verontreinigingen. Hetzelfde doen we steekproefsgewijs met het inkomende glas. Daarnaast nemen we ook monsters van wat onze machines in de verschillende processtappen krijgen aangeboden. Zo krijgen we een compleet beeld van de kwaliteit van het glas tijdens het recyclingproces en kunnen we bijsturen als dit nodig is.

Daarnaast maken we ook kwaliteitsanalyses voor onze klanten door bijvoorbeeld het organische gehalte of de chemische samenstelling van het glas te bepalen. Zo staan we in voor de juiste kwaliteit van de producten die we aan de glasfabrieken leveren.

 

Zorg voor het milieu is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Dat doe ik door het afvalwater te monitoren en het laten analyseren van het regenwater op ons terrein. Dat kan vervuild raken met wat nog in het inkomende glas aanwezig is. Eigenlijk staat het milieu centraal bij alles wat we doen bij Maltha. Wij zorgen ervoor dat glas niet op de vuilstort belandt, maar dat er nieuwe producten van gemaakt worden. Daarmee besparen we veel energie en grondstoffen.”