1. Homepage
  2. Diversity and Inclusion Diversity and Inclusion

Diversiteit & Inclusie

Onze ambities voor de circulaire economie waarmaken kan alleen gedaan worden als we dit samen doen. Samen is een van onze kernwaarden, en samenwerken in een divers en inclusieve omgeving is een prioriteit. Immers, divers teams presteren beter en inclusieve organisaties hebben hogere betrokkenheid.

We streven ernaar een diversere en inclusieve werkgever te worden, om beter te reflecteren op en te communiceren met onze samenleving. De Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité heeft onlangs onze eerste diversiteits- en inclusiestrategie goedgekeurd.

We zijn bezig met het opzetten van een Diversiteits- en Inclusieraad, die bestaat uit mensen uit heel Renewi, om projecten op te zetten die onze diversiteit vergroten en die een inclusieve cultuur promoten.

Een primaire focus is het vergroten van de aantal vrouwen dat we in dienst hebben. We hebben een eerste doel gesteld van 25% vrouwen binnen ons personeelsbestand tegen 2025.
Als werkgever met gelijke kansen geeft Renewi volledige en eerlijke behandeling van aanvragen van mensen met een handicap, werkt met hen samen om loopbaanontwikkeling te ondersteunen door middel van opleiding.

Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag is een wereldwijde dag waarop de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen onder de aandacht worden gebracht. Voor Renewi is het een uitgelezen kans om onze initiatieven rond diversiteit en inclusie en vooral over genderdiversiteit voor te stellen.