1. Homepage
  2. Diversity and inclusion Diversity and inclusion

Diversiteit & Inclusie

Onze ambities voor de circulaire economie waarmaken kan alleen gedaan worden als we dit samen doen. Samen is een van onze kernwaarden, en samenwerken in een divers en inclusieve omgeving is een prioriteit. Diversiteit bij Renewi betekent dat iedereen anders is en iedereen welkom is. Diversiteit gaat over zichtbare en onzichtbare kenmerken waarin mensen verschillen zoals leeftijd, geslacht, achtergrond etc. Voor ons hoort inclusie bij diversiteit, dat je je mening kan geven, dat je gelijk en met respect behandeld wordt. Voor ons gaan ze hand in hand. Inclusie betekent ook dat we vormen van racisme, petsten en alle andere vormen van uitsluiting niet accepteren.

Renewi wil een meer diverse en inclusieve werkgever worden omdat:

  • we als werkgever een afspiegeling willen zijn van de maatschappij.
  • iedereen belangrijk is. 
  • het tot betere bedrijfsresultaten leidt.
  • het  perfect past bij onze kernwaarde samen.

Binnenkort gaat onze Diversiteits- en Inclusieraad live, die bestaat uit collega’s uit heel Renewi, om projecten op te zetten en resultaten te monitoren die onze diversiteit vergroten en die een inclusieve cultuur promoten stimuleren en faciliteren.

Een eerste doelstelling is het verhogen van de het aantal vrouwen dat we in dienst hebben naar minimaal 25% in 2025.

Renewi streeft naar een werkomgeving waar medewerkers zichzelf kunnen zijn. Een cultuur waarin iedereen zich gerespecteerd, gelijkwaardig en onderdeel voelt van onze organisatie. We zijn PSO gecertificeerd omdat wij een werkgever willen zijn waar iedereen gelijke kansen krijgt. Het is voor Renewi belangrijk dat we als bedrijf aansluiten bij de diversiteit van de samenleving en gebruik maakt van al het talent dat daar aanwezig is.

Renewi ondertekent als eerste recycler de Talent naar de Top charter

Op 10 juni 2021 heeft waste-to-product organisatie Renewi, als eerste organisatie binnen de recyclingindustrie, het Talent naar de Top-charter ondertekend. Hiermee committeert Renewi zich voor een meer evenwichtige man/vrouw-verhouding binnen de organisatie als ook aan duidelijke meetbare diversiteitsdoelstellingen welke jaarlijks worden gemonitord. Talent naar de Top is een stichting met de maatschappelijke doelstelling gericht op meer divers talent in de (sub)top van bedrijven. Inmiddels zijn ruim tweehonderd organisaties aangesloten bij de stichting.

Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag is een wereldwijde dag waarop de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen onder de aandacht worden gebracht. Voor Renewi is het een uitgelezen kans om onze initiatieven rond diversiteit en inclusie en vooral over genderdiversiteit voor te stellen.