1. Homepage
  2. Duurzame wereld Duurzame wereld

‘Wij willen leven in een wereld zonder zorgen
over klimaatverandering. Een wereld waar onze
gedeelde planeet groen en duurzaam is en
waar gebruikte materialen niet worden verspild."

Stel je een wereld voor waarin niets wordt verspild en alles wordt hergebruikt. Een wereld die niet alleen schoner is, maar ook gezonder en gelukkiger voor mensen om in te leven. Dit is een wereld die we vastbesloten zijn mogelijk te maken. De wereld staat op een keerpunt, waar de oude productie- en consumptiemethoden worden verworpen ten gunste van duurzamere alternatieven. Bij Renewi helpen we de manier waarop materialen worden gebruikt te transformeren en essentiële nieuwe producten te creëren. Door de circulaire economie mogelijk te maken, maken we deel uit van de duurzame oplossing waarmee toekomstige generaties kunnen genieten van een schonere en gelukkigere planeet.

𝗩𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗮𝗮𝘀𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝘀𝗰𝗵𝗶𝗹 𝘁𝗼𝘁 𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗻𝗺𝗮𝗮𝗸𝗺𝗶𝗱𝗱𝗲𝗹.

Organische reststromen worden steeds vaker een secundaire grondstof: van voedingsstof, schoonmaakmiddelen tot duurzame energie. Benieuwd hoe we dit precies doen?
En hoe dit naadloos aansluit bij onze transitie van afvalverwerker tot grondstoffenleverancier?
Erik Goldberg, manager Organics bij Renewi, vertelt er je alles over in deze editie van de ESG Even Samen Gevat-podcast.

Luister hier

Onze aanpak


Waarde creëren uit afval is een geweldig mooie opdracht waar wij als Renewi iedere dag bij meer dan honderdduizend klanten en bijna twee miljoen huishoudens invulling aan geven. Wij voorkomen afval aan de bron en bieden inventieve oplossingen om restmaterialen efficiënt in te zamelen en vervolgens te hergebruiken en te recyclen tot nieuwe grondstoffen. Zo bouwen wij aan een circulaire toekomst, die nodig is om het welvaartsniveau te kunnen handhaven en onze wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden.


In een circulaire wereld is samenwerking het sleutelwoord. Als afvalinzamelaar én recycler hebben wij als geen ander inzicht in het afval aan het einde van een cyclus en het begin van een nieuwe cyclus door de grondstoffen die we produceren. Daar ligt de toekomst, samen met partners innovatieve concepten ontwikkelen die veel verder gaan dan een efficiënte en duurzame inzameling van afvalstromen. Dat kan onder meer met langdurige samenwerkingsverbanden voor gezamenlijke innovaties op het gebied van hergebruik, specifieke refurbishmentprogramma’s en andere gebruiksmodellen.