1. Homepage
  2. Duurzame wereld
  3. Zorg voor mensen Zorg voor mensen

Zorg dragen voor mensen

Onze mensen zijn belangrijk voor de succesvolle verwezenlijking van onze bedrijfsdoelstellingen.
Wij streven naar een betrokken en inclusief personeelsbestand. Gewaardeerde en goed ondersteunde medewerkers
kunnen hun potentieel en ambities waarmaken, geïnspireerd door ons  overtuigende doel. Hun veiligheid, gezondheid en welzijn zijn van het grootste belang.

Onze mensen bij onze activiteiten betrekken

Onze werknemers zijn ambassadeurs van Renewi. Wij streven ernaar de werknemers op één lijn te krijgen met ons bedrijfsdoel
en zakelijke doelstellingen. De cultuur van onze werknemers zal het succes van de onderneming op lange termijn en haar centrale rol in
de samenleving mogelijk maken.

Het is onze ambitie een verantwoordelijke werkgever te zijn met een open, op samenwerking gerichte en inclusieve managementstructuur,
die regelmatige contacten met alle personeelsleden omvat. Dit jaar hebben wij een reeks initiatieven op het gebied van personeelszaken
en interne communicatie genomen om de betrokkenheid van onze werknemers te vergroten. We hebben een intern social media
platform met de naam RenewiGO geïntroduceerd - dit zal de manier veranderen waarop we communiceren met ons personeel in onze 162 vestigingen, waarvan 68% op operationele basis werkt. leiders ontwikkelen

Renewi is een leider in de markten waarin het actief is. Om deze positie te behouden, moeten wij ons ontwikkelen en aanpassen
aan een snel veranderende wereld. Mensen krijgen energie als ze de kans krijgen om zich te ontplooien en hun carrière te
ontwikkelen, en wij werken eraan om het beste talent te koesteren, zodat de juiste mensen op de juiste plaats en op
het juiste moment de juiste dingen doen voor Renewi.

LEAD is het Renewi-programma voor leiderschapsontwikkeling dat in 2019 van start is gegaan. Het is uitgebreid met opleiding,
ontwikkeling en ondersteuning voor managers, met uniformiteit voor alle divisies. In het leiderschapsteam zelf had 4,5% van de
personeelsleden vroegere niet-leidende functies binnen het bedrijf. Ons leerplatform RenewiYou is nu beschikbaar in al onze divisies
in elk land waar we actief zijn. Ons Leer- en Ontwikkelingsteam heeft onze afdelingen SHEQ, Legal en IT ondersteund bij de
uitrol van verplichte e-learnings op dit platform, waaronder de Renewi-gedragscode, 10 Lifesaving Rules (LSR) en Cyber Security.

Een traject van transformatie en digitalisering

Renewi volgt een traject van transformatie. In het kader van het Renewi 2.0-programma en voortdurende investeringen in
mensen investeren wij in WorkDay, een geüpgraded HR-systeem. Dit cloud-based softwaresysteem voor human resource
management verenigt een breed scala aan HR-functionaliteit in één dashboard.

Pulse

Wij luisteren naar en reageren op onze mensen. Dit jaar hebben we drie Pulse-enquêtes gehouden, met een respons van 70%.
Op de vraag hoe Renewi werknemers het vinden om bij Renewi te werken, antwoordde een groot deel van het personeel positief
met een score van 7,3 op 10. Wij zijn voornemens zowel deze score als het algemene Pulse-responspercentage verder te verbeteren. Kleine veranderingen kunnen een grote impact hebben op het
dagelijkse werkleven van mensen. Pulse-enquêtes zijn slechtséén manier om problemen op te sporen en op te lossen ten
voordele van onze werknemers en om hun dagelijkse werkervaring te verbeteren. Recente voorbeelden van 'u zei,
wij deden' zijn onder meer:

  • Verbeterde PBM voor slechte weersomstandigheden
  • Een café voor onze chauffeurs in België
  • Verbeterde bewegwijzering op een van onze locaties

Gezondheid en welzijn

Wij streven ernaar ons personeel te ondersteunen om gezond en fit te blijven voor toekomstig werk. Wij hebben de apparatuur
gemoderniseerd om de lichamelijke belasting van veel van onze eerstelijnsfuncties te verlichten. Wij hebben vrachtwagens met
lagere instap aangeschaft en zware en moeilijk te manipuleren containers vervangen door lichtere alternatieven.
Onze investeringen in brand, milieu en veiligheid zijn toegenomen om een gezondere en veiligere werkomgeving te bevorderen.
Veel van onze personeelskantines op locaties in heel Nederland worden momenteel verbeterd en gerestyled om ze een betere
uitstraling te geven waar het personeel van kan genieten.
Ons Maltha-bedrijf is een verbeteringsproject gestart onder de naam 'Fabriek van de toekomst'. Hierbij wordt gekeken naar alles
van veiligheid en welzijn van het personeel tot kwaliteit van de input, procesbeheersing, organisatorische opzet en innovatie.
Dit zal het bedrijf in staat stellen om op het hoogste niveau in de sector te presteren.

Gezondheid en welzijn

Dit jaar hebben we een reeks initiatieven gestart om het welzijn te bevorderen. Geestelijke gezondheid blijft een prioriteit. Wij hebben
de steun opgevoerd door middel van Covid-19 beperkingen en lockdowns en hebben gezorgd voor op maat toegesneden
begeleiding voor al ons personeel. Het Comité voor gezondheid, nu in zijn derde jaar, heeft een bewustmakingsweek over geestelijke
gezondheid gehouden en steun verleend aan de Werelddag voor geestelijke gezondheid. Een dwarsdoorsnede van het personeel,
inclusief de leiders, heeft via een video hun persoonlijke trajecten op het gebied van geestelijke gezondheid gedeeld. Dit resulteerde
in een reeks krachtige getuigenissen, die tot veel discussie en betrokkenheid leidden. In november hebben we ons gericht
op de gezondheid van mannen, steunden we Movember en een reeks blogs gepubliceerd over verschillende aspecten van de
bewustwording van de gezondheid van mannen. We hebben ook blogs gepubliceerd ter ondersteuning van Wereld Menopauze
Dag, Global Diversity Day en Internationale Vrouwendag.
Wij hebben een thuiswerkbeleid ingevoerd, waardoor mensen een nieuw evenwicht tussen werk en privéleven kunnen bewaren.
Dit omvat de invoering van een pakket steunmaatregelen om thuiswerkers te helpen fit en gezond te blijven.