1. Homepage
  2. Duurzame wereld
  3. De circulaire economie mogelijk maken De circulaire economie mogelijk maken

Maak de circulaire economie mogelijk

Bij Renewi is het ons doel om de wereld te beschermen door gebruikte materialen nieuw leven in te blazen. Om dit te bereiken moeten we actie ondernemen om de economie circulairder te maken.

Duurzaamheid is onze kern. 

Het is een onderdeel van ons doel en een van onze zes centrale bedrijfswaarden. Drie jaar geleden hebben we onze duurzaamheidsstrategie volledig vernieuwd en gekoppeld aan de zes SDG's van de VN waarop we een aanzienlijke positieve impact willen maken. Dit doen we aan de hand van drie thema's: De circulaire economie mogelijk maken, de CO2-uitstoot verminderen en zorg dragen voor mensen.
Deze thema's zijn opgesplitst in verschillende doelstellingen, die elk gekwantificeerd worden aan de hand van verschillende prestatiecriteria. Met trots kunnen we delen dat er goede vooruitgang is geboekt met de drie thema's die in deze tabel zijn opgenomen.


De circulaire economie mogelijk maken

Dit is de kern van ons bedrijfsmodel, waarbij afval wordt omgezet in hoogwaardige secundaire materialen. Wij meten de vooruitgang aan de hand van ons recyclingpercentage en het daardoor vermijden van CO2-uitstoot. Zo hebben wij vorig jaar, zowel intern als extern, ons ambitieuze Mission75-programma gelanceerd om onze reis naar een recyclingpercentage van 75% te starten.

Afval als grondstof

Om een circulaire economie tot stand te brengen, zijn verschillende maatregelen nodig: ervoor zorgen dat producten worden
ontworpen met het oog op de toekomst, de integratie van digitale technologie, de aanpassing van bedrijfsmodellen en het
gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Een belangrijke maatregel is het gebruik van afval als grondstof. Door afval om te zetten in
nieuwe producten, maken we van de afvalstoffen van vandaag de grondstoffen van morgen.