1. Homepage
  2. Nieuws
  3. Talent naar de top Talent naar de top

Renewi ondertekent als eerste recycler de Talent naar de Top charter

10 juni 2021

Vandaag 10 juni 2021 heeft waste-to-product organisatie Renewi, als eerste organisatie binnen de recyclingindustrie, het Talent naar de Top-charter ondertekend. Hiermee committeert de recycler zich voor een meer evenwichtige man/vrouw-verhouding binnen de organisatie als ook aan duidelijke meetbare diversiteitsdoelstellingen welke jaarlijks worden gemonitord. Talent naar de Top is een stichting met de maatschappelijke doelstelling gericht op meer divers talent in de (sub)top van bedrijven. Inmiddels zijn ruim tweehonderd organisaties aangesloten bij de stichting.

Met het ondertekenen van de het Charter zet Renewi zich in om een beleid gericht om meer vrouwen in hun top te realiseren. Renewi is van mening dat een sterk medewerkersbestand wordt gekenmerkt door diversiteit, dit bijdraagt aan een betere werkcultuur en uiteindelijk tot meer innovatiekracht en  resultaat. Renewi zet daarom bewust in op diversiteit en gelijke kansen. Binnen Renewi wordt momenteel 20% van de leidinggevende posities, in de top ingevuld door een vrouw.

“Het Charter is voor Renewi belangrijk omdat we in vergelijking tot andere bedrijven nog met relatief weinig vrouwen werkzaam zijn binnen onze onderneming”, aldus Renewi CEO, Otto de Bont. “Meer diversiteit is nodig en een garantie tot betere besluitvorming. Wij als Renewi willen het juiste voorbeeld geven aan de branche en in de komende 5 jaar het aantal vrouwen binnen de organisatie verhogen, ook op management niveau met als doel om in totaal boven de 25% uit te komen.”

Renewi streeft naar een diverse en inclusieve werkomgeving waarbinnen medewerkers continu zichzelf kunnen zijn. Een cultuur waarin iedereen zich gerespecteerd, gelijkwaardig en onderdeel voelt van de organisatie; ongeacht iemands ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, nationaliteit, of andere status. Kijkend naar de toekomst moet er binnen Renewi nog veel gebeuren om de charterdoelstelling te behalen, juist daarom dat dit nu ook het moment voor Renewi is om het document te ondertekenen.

“Binnen Renewi streven we naar een cultuur waarin we ons realiseren en accepteren dat iedereen anders mag zijn en denken. Wij geloven dat dit onze organisatie sterker maakt”, vult Helen Richardson,  CHRO van Renewi aan. “Hierbinnen brengt een mix tussen mannen en vrouwen juist een andere dynamiek op de werkvloer. Je ziet dat gesprekken anders verlopen en besluitvorming anders is waardoor een veel bredere kijk op mogelijkheden ontstaat.”

Over het Charter

Het Charter is 10 jaar geleden tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen VNO-NCW, de FNV, de SER en vertegenwoordigers van bedrijven, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken. Ondertekenaars van het Charter zetten zich met een actief diversiteitsbeleid in voor de instroom, behoud en doorstroom van vrouwelijk talent naar de top van hun organisatie. Renewi rapporteert jaarlijks de voortgang aan de onafhankelijke Commissie Monitoring Talent naar de Top.