Legal & Integrity
  1. Homepage
  2. Werkgebieden
  3. Legal & Integrity Legal & Integrity

Legal & Integrity

De afdeling Legal & Integrity helpt alle collega’s om in de (juridisch) steeds complexer wordende markten waarbinnen Renewi actief is, oog te hebben en te houden voor de juridische kant van zaken.

Naleving van wet- en regelgeving is voor elk bedrijf belangrijk, maar zeker voor bedrijven in de sterk gereguleerde afvalbranche. Een branche die een belangrijke rol wil vervullen in de verduurzaming van de economie.

Wij doen dit door laagdrempelig, proactief en ondernemend te adviseren over bijvoorbeeld contracten, aanbestedingen, overnames en geldende en toekomstige wet- en regelgeving. Waar nodig doen wij ook verder onderzoek naar de correcte naleving van wet- en regelgeving en interne regels en begeleiden we juridische procedures.

Door ons werk hebben we contacten binnen heel Renewi, waardoor we goed in staat zijn om dwarsverbanden te leggen en juridische problemen zoveel mogelijk te voorkomen.