1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze aanpak Onze aanpak

Onze aanpak

Waarde creëren uit afval is een geweldig mooie opdracht waar wij als Renewi iedere dag bij onze klanten en bijna twee miljoen huishoudens invulling aan geven. Wij voorkomen afval aan de bron en bieden innovatieve oplossingen om restmaterialen efficiënt in te zamelen en vervolgens te hergebruiken en te recyclen tot nieuwe grondstoffen. Zo bouwen wij aan een duurzame en circulaire toekomst. Dat is keihard nodig is om het huidige welvaartsniveau te kunnen handhaven en onze wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden.